Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Opłaty za krew i jej składniki na rok 2020

13.11.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Od 1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązać rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2020 r.

Rozporządzenie ustala następujące opłaty za krew i jej składniki:

275 zł  za jednostkę krwi pełnej konserwowanej  
186 zł   za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej  
263 zł   za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy  
558,60 zł  za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej  
1111 zł   za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy  
1255 zł  za jednostkę koncentratu granulocytarnego  
100 zł   za jednostkę osocza świeżo mrożonego  
195 zł   za jednostkę krioprecypitatu  

Tab. 1 Opłaty za krew i jej składniki na rok 2020

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  • jednostka krwi pełnej konserwowanej - 450 ml (± 10%) z odpowiednią ilością płynu konserwującego;

  • jednostka koncentratu krwinek czerwonych - odpowiednią objętość składnika zawierającą nie mniej niż 40 g hemoglobiny, a w przypadku rozmrażanego koncentratu krwinek czerwonych nie mniej niż 36 g hemoglobiny, uzyskaną z jednostki krwi pełnej lub metodą aferezy;

  • dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej - koncentrat krwinek płytkowych uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przez połączenie pojedynczych jednostek uzyskanych z krwi pełnej (zawierający nie mniej niż 3x1011 krwinek płytkowych);

  • dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy - koncentrat krwinek płytkowych, uzyskany przez usunięcie większości leukocytów z koncentratu krwinek płytkowych, uzyskanych przy użyciu separatora komórkowego (zawierający nie mniej niż 3xlO11 krwinek płytkowych);

  • jednostka koncentratu granulocytarnego - składnik krwi, zawierający granulocyty zawieszone w osoczu, otrzymany od jednego dawcy metodą aferezy;

  • jednostka osocza świeżo mrożonego - co najmniej 150 ml osocza uzyskanego z jednostki krwi pełnej albo 200 ml (± 10%) osocza uzyskanego metodą aferezy; jednostka osocza świeżo

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.